Bida't

/
Vraag: Wat is bid'at en hoeveel soorten bid'at zijn er? Antwoord:…