Engelen

Geloven in Allah’s Engelen:

 

Geloven in Allah’s Engelen is een fundamenteel Islamitisch vereiste.

Allah, de Verheven, heeft hen geschapen van “Noer” (licht) en ze zijn onzichtbaar voor ons. Alleen Allah weet hoeveel engelen er in totaal zijn. De Almachtige heeft hun de mogenlijkheid gegevenom elke vorm en gedaante aan te nemen die zij willen. Engelen zijn eerwaardige dienaren van Allah en zijn volledig vrij van zonden (Ma’soem). Zij begaan nooit zonden noch zijn zij hun Schepper ooit ongehoorzaam. Allah, de Almachtige, openbaart in de Heilige Qoeraan:

 

{…Integendeel, zij (engelen) zijn geeerde dienaren. Zij spreken niet voor Hem en ze handelen naar Zijn bevel.} Soerah al-Ambiyaa, Aayat 26-27

 

Engelen zijn noch mannelijk noch vrouwelijk. Ze hebben geen lust, geenwoede noch enige andere zondige eigenschappen.

 

Degene die het bestaan van engelen ontkent, is een ongelovige (Kaafir), en treedt uit de Islam. Iets beledigends zeggen over de Engelen is een extreem grote zonde en beweren dat zij de dochters zijn van Allah, de Verhevene, is kufr (ongeloof)

 

Allah, de Verhevene, heeft engelen voor verscheidene taken aangesteld. Sommigen van hen hebben de taak om de goede en slechte daden van ieder mens vast te leggen, en weer andere Engelen hebben de taak om de zielen van mensen weg te nemen als het moment voor hen is gekomen.

Enkelen hebben de taak om mensen in hun graven te ondervragen over hun geloof in Allah, terwijl andere Engelen de taak hebben om te laten regenen en de mensen levensonderhoud (rizq) te bezorgen. Sommigen van hen zijn constant bezig om de aarde af te reizenop zoek naar mensen die Allah, de Verhevene, aan het gedenken zijn.

Sommigen onder hen hebben de taak om de vredesgroet van de volgelingen naar de Heilige Profeet (صلی اللہ علیہ وسلم) te brengen. Er zijn Acht engelen die de taak hebben de ‘Arsh’ (Troon) te dragen. Djibraa-iel (ook wel: Djib-riel) heeft de taak om boodschappen van Allah naar zijn nobele Profeten te brengen. Kortom: er zijn vele taken die door Engelen worden uitgevoerd naar Allah’s bevel. En dit terwijl Allah, de Verhevene, al deze zaken zelf kan uitvoeren zonder de Engelen. Hij is de Almachtige, de Onafhankelijke. Als hij iets wil, hoeft hij Alleen maar het bevel te geven”wordt” dan wordt het. Allah, de Verhevene, openbaart in de Heilige Qoeraan:

 

{zijn bevel, wanneer hij iets wil, is slechts daartoe te zeggen: “wees”, en het wordt onmiddelijk. heilig is dus hij, in wiens hand de oppermacht over alles is! En tot Hem zult gij worden teruggebracht.} Soerah Yaasien, Aayat 82/82

Onder de Engelen zijn er vier die het hoogste staan qua rang. Dat zijn:

1.     Djibraa-iel

2.     Mikaa-iel

3.     Israfie-iel

4.     Izraaiel (Malakal maut/Engelen des oordeels

Allah vrede zij met hen

 

Degene die beweert dat Engelen niet bestaan, of dat er wat anders mee wordt bedoeld in de Qoeraan, bijvoorbeeld hij beweert dat met Engelen “de kracht om het goede te doen” bedoeld wordt, dan ontkent hij hiermee het bestaan van Engelen wat door vele Qoeraan-verzen en vele Hadieth-overleveringen bewezen is, en treedt dus uit de Islam (en wordt Kaafir/ongelovige).

 

Djinn

 

Djinn zijn andere schepselen van Allah, de Verhevene. Wat betreft het hebben van een lichaam, verstand, eten en drinken, voortplanten en geboorte en dood lijken ze op de mens.

Maar vergeleken met de mens leven zij veel langer. Het bestaan van de djinn staat op de zelfde manier vast als het bestaan van de Engelen: het staat in de Heilige Qoeraan en vele Hadieth-overlevering.

 

Het ontkennen van hun bestaan is dus ook Kufr (ongeloof). (Bijna elk volk over de gehele wereld gelooft wel in het bestaan van geesten/etc. En overal over de hele wereld zijn er duizenden mensen die op de een of andere manier een ervaring hebben gehad met djinns, of hen hebben gezien. Als ze niet zouden bestaan dan zou niet de hele wereld met al zijn verscheidenheid aan culturen en beschavingen deze vreemde dingen ervaren)

 

Djinn zijn onzichtbaar voor ons. Ze zijn geschapen van vuur. Sommige soorten djinn hebben de kracht gekregen om elke gedaante aan te kunnen nemen die ze willen. Onder de djinn zijn er moeslims en ongelovigen, zoals je dat ook hebt onder de mensen. Detailles over de Djinn staan beschereven in de Heilige Qoeraan in Soerah Djinn.

Allah, de Verhevene, openbaart in Soerah Ar-Rahmaan:

 

{En Hij heeft de djinn uit de vlam van Vuur geschapen.} Soerah Ar-Rahmaan, Aayat 15

 

Zoals het voor de mens verplicht is om te geloven in Allah, de Almachtige, en in Zijn Geliefde Boodschapper Sayyidunaa Moehammed (صلی اللہ علیہ وسلم) en het gehoorzamen van Allah’s bevelen (d.w.z het volgen van de Islaam), is dit ook verplicht op de djinns. Allah, de Verhevene, openbaart in de Heilige Qoeraan:

 

{En ik heb de djinn en de mensen slechts voor Mijn aanbidding geschapen.}Soerah Az-Zaariyaat, Aayat 56

 

Degene die het bestaan van djinns ontkent of beweert dat zij “de kracht voor het doen van het slechte” zijn, is een Kaafir (ongelovige). Degene die gelooft dat de djinns zonen zijn van Allah, de Verhevene, is ook een Kaafir, want hiermee ontkennen zij de Aayats van de Heilige Qoeraan, de Hadieth-overleveringen, en de Consensus van de moeslim-ummah van alle tijden.

Onze geliefde Leider, de Boodschapper van Allah, Moehammad (صلی اللہ علیہ وسلم) heeft gezegd: “Engelen zijn geschapen van Noer (licht), djinn zijn geschapen van vuurvlammen en Adam (علیہ السلام) is geschapen van datgene wat jullie al is verteld (namelijk klei). (Sahieh Muslim)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply