Bida’t

Vraag: Wat is bid’at en hoeveel soorten bid’at zijn er?
Antwoord: In de shariat (islamitische wetgeving) wordt onder bid’at verstaan een vernieuwing of het bedenken en in gebruik nemen van iets nieuws dat niet in de tijd van Profeet (صلی اللہ علیہ وسلم)
was. Het maakt niet uit of de vernieuwing met het geloof te maken heeft of met de wereld. (ashatoellamaat deel 1). 
Er zijn drie soorten bid’at: 
1.bid’at hasana 
2.bid’at sayyi’ah 
3.bid’at moebaha 

Bid’at hasana: de vernieuwing die op de fundamenten van de Qoeraan en hadieth gebaseerd is. Deze bestaat weer uit twee soorten: 
1.bid’at wajiba: zoals arabisch grammatica om de Qoeraan en hadieth te begrijpen en het vergaren van kennis om verdwaalde sectes als de rafidies, qadiyanies en wahabies te bestrijden. 
2.Bid’at moestahiba: zoals het oprichten van scholen. En elke goede daad die niet in de begintijd van de islam aanwezig was, zoals na azaan salaat roepen. In doer-e-moegtaar hoofdstuk over azaan staat geschreven dat het 
roepen van الصلٰوۃ والسلام علیک یارسول اللہ
is begonnen in rabie alaagir 781 hijri en dit is een bid’at hasana.
Vraag: Wat is bid’at sayyi’ah? En welke soorten zijn er? Antwoord: Bid’at sayyi’ah is die vernieuwing die niet op de fundamenten van de Qoeraan ofhadieth is gebaseerd. (ashatoel larnaat deel I pag. 125) 
Deze bid’at bestaat uit twee soorten: 
1.bid’at moehtarima: Zoals de manier waarop in India op rituele manier wordt gerouwd. (fatawa azizia, risala tazia dari van a1ahazrat) en zoals geloofsartikelen van de mazhabs die tegen de ahle soennat wal djamaat zijn gericht. 
2.Bid’at makroeha: Zoals het lezen van de khoetba vanjoema en de twee ieds in een andere taal dan het arabisch.
Vraag: Wat is bid’at moebaha? Antwoord: Vernieuwing die niet in de tijd van Hoezoer (صلی اللہ علیہ وسلم)
was en waarop geen zegeningen verdiend kunnen worden door het te doen of te laten, zoals het reizen per trein, etc.
Vraag: Welke bid’at wordt bedoeld met deze hadieth: کل بدعۃ ضلالۃ ? Antwoord: Met deze hadieth wordt alleen bid’at sayyi’ah bedoeld. Want als elke bid’at hiermee zou worden bedoeld, dan zou het opdoen van kennis als fiqh, filosofie, grammatica, allemaal leiden tot dwaling. Vraag: Is er bewijs uit hadieth dat bid’at hasana en sayyi’ah kan zijn? Antwoord: Ja, er is bewijs uit hadieth dat bid’at hasana en sayyi’ah kan zijn. In Tirmizi staat geschreven dat hazrat Oemar(رضی اللہ تعالٰی عنہ) na het laten verrichten van tarawieh met djamaat 

heeft gezegd: نعمت البدعۃ ھذہ (dit is een goede (hasana) bid’at). 
En in Moeslim is een overlevering van hazrat Joebair(رضی اللہ تعالٰی عنہ) dat de Profeet(صلی اللہ علیہ وسلم)
heeft gezegd dat: 
“Wie in de islam iets nieuws teweeg brengt dat goed is, dan krijgt de vernieuwer zegeningen en alle mensen die hem volgen krijgen ook zegeningen en er zal niet tekort worden gedaan aan de zegeningen van een ieder. 
Wie in de islam iets nieuws teweeg brengt dat slecht is, dan krijgt de vernieuwer zonden erbij geschreven en alle mensen die het volgen krijgen ook zonden erbij geschreven zonder dat aan iemands zonden tekort wordt gedaan”.
Vraag: Is het bid’at sayyi ‘ah om een mehfil-e-milaad te organiseren? Antwoord: Tijdens een mehfil-e-milaad wordt de Profeet(صلی اللہ علیہ وسلم)
en zijn geboorte herdacht en andere dingen gedaan die zegeningen opleveren. Omdat bid’at sayyi’ah te noemen is een daad van dwaling en een uiting van ketterij.
Vraag: Werd in de tijd van Hoezoer(صلی اللہ علیہ وسلم) aan tiedja (derde dag na overlijden) gedaan? Antwoord: Tiedja en de 10de, 20ste en 40ste dag herdenken van de doden werd niet in de tijd van de Profeet(صلی اللہ علیہ وسلم)
gedaan, dit zijn dingen die later zijn begonnen en is bid’at hasana. Omdat tijdens deze dagen zegeningen worden verzameld ten behoeve van de overledenen. 
Het is wel bid’at sayyi’ah als alleen vrienden en kennissen worden uitgenodigd en de armen en behoeftige niet mogen deelnemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *