Shirk en Koefer

Vraag: Wat is shirk? 
Antwoord: Iemand gelijk stellen aan Allah (عزوجل) en of Zijn Eigenschappen is shirk. Gelijkstellen aan Allah (عزوجل) wil zeggen dat twee of meer gelijkwaardig zijn aan Allah (عزوجل). Zoals de christenen de drie eenheid kennen en de hindoes ontelbaar veel goden hebben. Zij zijn op basis hiervan allen moeshriek. 
Gelijkstellen aan de Eigenschappen van Allah (عزوجل) wil zeggen aan iemand anders dan Allah (عزوجل) dezelfde eigenschappen toekennen, zoals zien en horen. Allah (عزوجل) ziet en hoort uit Zichzelf, als aan iemand anders dezelfde eigenschap op dezelfde wijze wordt toegekend is dit shirk. En als wordt gezegd dat Allah (عزوجل) iemand deze eigenschappen heeft gegeven, dan is het geen shirk, zoals de mens van Allah (عزوجل) het vermogen om te zien en te horen heeft gekregen. 
(Wij hebben de mens ziend en horend geschapen: فجعلنہ سمیعًا بصیرًا) (Surah Dahr 2)

Vraag: Wat is koefer? 
Antwoord: Het ontkennen van een leerstelling is koefer. Er zijn heel veel leerstellingen. Enkele zijn: 
Erkennen dat Allah (عزوجل) één is 
Erkennen dat de aanwezigheid van Allah  wajib is Erkennen dat Allah’ (عزوجل) geen gelijken kent in alle opzichten 
• Erkennen dat Allah (عزوجل) is verschoond van alle tekortkomingen, zoals liegen, bedriegen, tirannie, etc 
Al Zijn engelen en boeken erkennen, 
Erkennen dat elke ayaat van de Qoeraan het Woord van Allah (عزوجل) is Alle Profeten erkennen 
Erkennen dat alle profeten eerbiedwaardig zijn 
Alles wat duidelijk en helder afkomstig is van de profeten als waarheid erkennen Erkennen dat Hoezoer (صلی اللہ علیہ وسلم) de laatste profeet is 
• Erkennen dat na Hoezoer (صلی اللہ علیہ وسلم) geen profeet kan komen 
 

Erkennen dat Hemel, Hel, Dag des Oordeels en Qiyamat bestaan en plaats zullen vinden 
Erkennen dat het verrichten van het gebed, geven van zakaat, Hajj en vasten in de maand Ramadaan verplicht is 
Erkennen dat het nuttigen van alcohol, plegen van overspel, stelen, etc, verboden (haraam) is 
Erkennen dat wat haraam is ook daadwerkelijk verboden is Erkennen dat een kafir een kafir is 
Etc 

Vraag: Als iemand shirk of koefer heeft gepleegd, wat moet die persoon dan doen?
Antwoord: Die persoon moet berouw (taubah) tonen en de geloofsbelijdenis opnieuw uitspreken, als hij getrouwd is opnieuw nikaah doen en als hij moeried is zijn gelofte opnieuw afleggen. 

Vraag: Als naast shirk en koefer een andere zonde is begaan, wat moet dan worden gedaan?
Antwoord: Berouw tonen. En beloven dat het nooit meer zal gebeuren. Slechts taubah 
zeggen met de tong is onvoldoende. 

Vraag: Worden alle zonden door taubah vergeven?
Antwoord: Zonden waarbij andere mensen onrecht is aangedaan, bijvoorbeeld bij diefstal of laster, dan is het nodig dat eerst vergiffenis aan die mensen wordt gevraagd en dat zij eerst schadeloos worden gesteld, dan pas kan Allah (عزوجل) om vergiffenis worden gevraagd. Zonden die niet met mensen maar met Allah (عزوجل) te maken hebben bestaan uit twee soorten: 
I. zonden die alleen via taubah vergeven kunnen worden, zoals het nuttigen van alcohol, etc 
2. zonden waarbij taubah alleen niet voldoende is, zoals het niet lezen van namaaz. 
Hiervoor is het nodig dat de verzuimde gebeden eerst worden ingehaald.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *